Historie klubu

Kompletní historii našeho klubu najdete v přiloženém sborníku ke 40. výročí klubu.

A zde naleznete kompletní historii klubu v obrazech.

V roce 1968 založili při Osvětové besedě Zbraslav taneční mistři Iva a Jiří Kotábovi taneční klub. Pod zakládající listinou je podepsáno celkem šestnáct začínajících tanečníků. Od té doby se tanec na Zbraslavi zabydlel a část zbraslavské mládeže (a bylo to za 40 let přes 300 členů!) si bez něj své nejkrásnější roky mládí snad ani neumí představit. Z našich členů pocházejí devítinásobní mistři republiky Martin a Iva Pošarovi, vicemistři republiky Jaroslav Linhart – Alena Taxová, trojnásobní vicemistři republiky v kategorii seniorů Břetislav a Magdalena Dufkovi a řada dalších párů tříd M, A a B. Kdo se v tanci trochu vyzná ví, že to na tak maličkou “líheň”, jakou taneční klub na Zbraslavi je, není vůbec špatný výsledek. Taneční klub vystřídal mnoho zřizovatelů a tréninkové prostory měl na mnoha místech ve Zbraslavi a v blízkém okolí. Přežil i dlouhá léta nedostatku domácích párů, kdy na Zbraslavi nebyly taneční kurzy. Dojíždělo k nám a trénovalo zde i mnoho párů z Prahy a širšího okolí. Prvních deset let vedli a trénovali Klub manželé Kotábovi z Davle, pak manželé Dufkovi ze Zbraslavi, posledních pět let manželé Šerákovi. Díky obsáhlému klubovému archivu se podařilo čtyřicetiletou historii Klubu celkem podrobně zachytit.

Historický kalendář

1968

Dne 27. ledna 1968 ustavila valná hromada Klub společenského tance při osvětovém domě Zbraslav pod vedením trenéra Jiřího Kotába. Treninky byly jednou až třikrát týdně v sále Kotva. Členové platili měsíční příspěvek 5,- Kčs.
Poprvé se Klub představil na Krajské soutěži ve společenském tanci v Příbrami předtančením ve waltzu, manželé Kotábovi soutěžili ve třídě C.

1969

Nejstarší dochovaný doklad o taneční soutěži na Zbraslavi je z 12. dubna 1969. Podle propozic soutěžily v sále hotelu U Vejvodů páry třídy D a E. Klub se opět zúčastnil Krajské soutěže ve společenském tanci, která se tentokrát konala na Kladně. O prázdninách Klub absolvoval taneční a sportovní soustředění v Lübecku v Německu. Klub nyní vystupoval pod hlavičkou Svazu klubů mládeže Praha-západ.

1970

O další soutěži na Zbraslavi jsou již kompletnější doklady. Ve velkém sále hotelu U Vejvodů soutěžilo 14. března 1970 v kombinované soutěži třídy D a E celkem třiadvacet párů. Soutěž třídy D-ST vyhrál pár Josef Sádovský – Jana Sádovská, D-LA vyhrál pár Miloslav Pešek – Ivana Pokorná, soutěž třídy E vyhrál pár Jaroslav Poupa – Dagmar Dlouhá, všichni ze Zbraslavi. V tomto roce získali manželé Sádovští třídu C-ST. Česká televize vysílala pořad “Naše městečko” o Zbraslavi, kde byla i pěkná reportáž z tréninku tanečního klubu.

1972

V roce 1972 se páry Klubu zúčastnily několika soutěží ve středočeském kraji. V sále Léčivých rostlin v Kotvě se uskutečnilo utkání s tanečním kroužkem z Rakovníka.

1973

O rok později 1973 už byla činnost Klubu bohatá. Absolvoval přátelskou soutěž s tanečními kroužky z Příbrami a z Berouna a vyhrál. Na krajské soutěži v Příbrami získal pár Jiří Marek – Bohumila Mlejnská návrh na postup do třídy C. Na Zbraslavi v sokolovně se pořádal 1. ročník taneční soutěže “O pohár OV SČSP” okresu Praha-západ. Pár Karel Míka – Bohumila Mlejnská zde obsadil třetí místo ve standardních tancích třídy D. Klub měl díky ROH Léčivé rostliny možnost trénovat třikrát týdně v sále Kotva.

1974

V roce 1974 získal taneční pár Pavel Gergely – Šárka Talacková návrh na postup do třídy C. Na podzim se členové Klubu zúčastnili tanečního soustředění v Černošicích v hotelu Kazín pod vedením manželů Karasových. Klub měl ke konci roku čtrnáct členů. Členem byl i Pavel Kojetín, budoucí taneční mistr, porotce a vedoucí soutěží.

1975

V březnu 1975 se členové Klubu rozhodli vytvořit vlastní finanční fond – vybírat měsíční členské příspěvky ve výši 10,- Kčs. Začátkem března jsme zaznamenali první klubovou svatbu. Do stavu manželského vstoupili Vladimír Černý a Jana Bolardtová. V květnu jsme byli na tanečním soustředění na Křivoklátě, které vedl pan Zdeněk Landsfeld. Z klubového fondu jsme na závěr sezóny koupili paní Kotábové látku na šaty jako poděkování za vedení Klubu. V červnu jsme museli dočasně opustit tréninkové prostory v sále Hasičské zbrojnice, protože se odstěhovali správcovi. V říjnu jsme se zúčastnili ještě jednoho tanečního soustředění. Bylo to v Černošicích a vedl nás pan Ivan Martin. Každému klubovému účastníkovi se připlácelo 30,- Kčs na kursovné. Na soutěži v Králově Dvoře u Berouna získal Martin Pošar se Štěpánkou Bolardtovou návrh na postup do třídy C. Ke konci roku měl Klub už přes dvacet členů.

1976

26. března 1976 jsme byli opět vyhnáni z „hasičárny“. Náhradní trénink se podařilo zajistit v Měchenicích a od té doby jsme tancovali pod záštitou Osvětové besedy Měchenice. Aby se v pěkném velkém sále hotelu U Vejvodů, kde jsme také trénovali, neopakovala situace z „hasičárny“, byla zakoupena „pozornost“ za 106,- Kčs. Od 10. dubna jsme pravidelně trénovali také  ve školní tělocvičně. Taneční úroveň našich párů se díky dobrým tréninkovým možnostem a intenzívní přípravě postupně zvyšovala – návrh na třídu C získaly dva další páry. Největší událostí této doby byla další klubová svatba. Do stavu manželského vstoupili Antonín Mareš a Marcela Šnáblová. Ke konci června jsme se opět zúčastnili tanečního soustředění, tentokrát pod vedením pana Rudolfa Janouda. V červenci se dva páry zúčastnily letního tanečního soustředění ve Zborovicích u pana Igora Henzélyho. Začátkem listopadu se páry Klubu zúčastnily dalšího tanečního soustředění s Rudolfem Janoudem ve Hvozdnici. Úroveň párů měla neustále vzestupnou úroveň. V Radotíně 20. listopadu nám jen těsně unikl zisk putovního poháru OV SČSP v kombinaci ST-LA ve třídě D (pár Dufek – Svobodová byl celkově druhý a pár Linhart – Taxová třetí). Do konce roku celkem tři páry získaly třídu C a Martin Pošar s partnerkou dokonce návrh na postup do třídy B.  V 70. létech jsme pilně trénovali a kromě soutěží reprezentovali Klub i v řadě ukázek, hromadných vystoupení a formací na plesech a rozličných kulturních akcích v širokém okolí.

1977

Začátek roku 1977 začal pro Klub zcela neočekávaně – 31. ledna manželé Kotábovi oznámili, že Klub ruší a že členové můžou odejít tancovat do Prahy. Členové se však rozhodli, že to nevzdají a že Klub bude pokračovat dál. Hned v únoru se podařilo obnovit tréninky v sále U Vejvodů. Jiří Marek získal návrh na třídu B a o několik dní později jako první zbraslavský pár získal Martin Pošar se svojí partnerkou Štěpou Bolardtovou taneční třídu B ve standardních i v latinskoamerických tancích. V květnu získal návrh na postup do třídy B další tanečník – Jarda Linhart. V červenci odjely čtyři páry na taneční soustředění do Zborovic. Soustředění nám hradilo Okresní kulturní středisko Praha-západ. Martin Pošar usoudil, že jeho další taneční růst může zajistit pouze členství ve velkém pražském klubu, a proto ke konci října přestoupil do klubu TAKT Praha, kde jeho talent rozvíjel trenér Pavel Dvořák. Na konci listopadu se podařilo zajistit tréninkový prostor v tělocvičně Sokol Lahovice. Sál to byl velký s dobrým parketem. Měl jen jednu nevýhodu – netopilo se tam, takže zimní trénink byl pouze pro otužilce. Ke konci listopadu odjely dva páry reprezentovat okres Praha – západ do SSSR. O měsíc později vyhrál taneční pár Jaroslav Linhart – Alena Taxová obě skupiny tanců ve třídě C ve Zlatníkách a získal po- prvé pro Klub pohár OV SČSP, věnovaný naším zřizovatelským kulturním střediskem. Klubu v té době chyběla přímá návaznost na taneční, takže byl malý přísun nových adeptů společenského tance a počet členů Klubu se pomalu snižoval. Ke konci roku měl Klub už jen dvanáct platících členů.

1978

V únoru 1978 měl svatbu Petr Kubec s Evou Gottwaldovou, který se po čtvrtletní epizodě v pražském klubu TAKT vrátil zpátky na Zbraslav. V dubnu vyhrál taneční pár Břetislav Dufek – Magda Svobodová soutěž třídy C v Mladé Boleslavi a získal návrh na postup do třídy B-ST. O měsíc později se velmi dobře umístili na soutěži třídy B v obou skupinách tanců Jaroslav Linhart i Jiří Marek. V létě odjely celkem čtyři páry na už tradiční letní soustředění do Zborovic. Po prázdninách se naše páry zúčastnily dvou tanečních soustředění – v Kolíně s Pavlem Dvořákem a v Praze v sále spolku Hlahol s Aloisem Dvořákem. Od soustředění v Kolíně se stal oficiálním trenérem Klubu Pavel Dvořák. V prosinci získal taneční pár Dufek – Svobodová podruhé pro Klub pohár OV SČSP. O týden později obsadil na soutěži tř. B v Ostravě páté místo a získal třídu B-ST. Ke konci roku přestoupil pár Linhart – Taxová do klubu TAKT Praha.

1979

V roce 1979 pokračoval taneční pár Dufek – Svobodová v trendu z konce minulého roku. V lednu na soutěži třídy B ve Frýdku-Místku obsadil páté místo ve standardních tancích, v březnu na Mistrovství Prahy druhé místo a získal návrh na postup do třídy A, který hned obhájil. Jako první pár Klubu tak získal třídu A. Díky tanečnímu soustředění v Kolíně se podařilo získat několik nových zájemců o společenský tanec, takže v květnu už měl Klub opět čtrnáct členů. V květnu se také členy našeho Klubu opět stali Martin Pošar a Jaroslav Linhart. Místo placení příspěvků se zavázali trénovat ostatní páry Klubu. V květnu se naše páry účastnily soustředění v Mladé Boleslavi a v Lahovicích. Obě vedl Pavel Dvořák. O prázdninách se konala další klubová svatba – Jiří Marek se oženil s Helenou Linhartovou. Dostali od Klubu svatební dar. Martin Pošar zabezpečil prázdninové tréninky v sále loděnice SK SPORT. Začátkem srpna jsme v loděnici vlastními silami upravili a napastovali podlahu. Další soustředění v Mladé Boleslavi a v Davli přispěla k dalšímu zkvalitnění Klubu. Na Mistrovství ČSR v Sokolově získal Martin Pošar s Ivou Dobrovolnou poprvé titul mistra republiky ve standardních tancích.

1980

V roce 1980 se začaly na soutěžích třídy D prosazovat naše nové páry Jiří Kinkor – Jana Tejkalová a Jiří Kovařík – Věra Hásová. V únoru jsme absolvovali taneční soustředění v pražském Hlaholu pod vedením manželů Dvořákových. Taneční pár Dufek – Svobodová v dubnu vytančil ve standardních tancích druhé místo na pohárové soutěži Podještědský pohár tříd A a M.  Na Mistrovství Prahy třídy A-ST obsadil třetí místo a získal návrh na postup do třídy M. V červnu se naše páry zúčastnily soustředění v Lahovicích, v červenci ve Zborovicích, v září na Podkosti a v říjnu na Kladně. V říjnu měl svatbu další taneční pár z Klubu – Břetislav Dufek a Magda Svobodová. V listopadu se jim jako prvnímu páru, který startoval na Mistrovství republiky třídy M v Sokolově za KAT Zbraslav, podařilo získat třídu M-ST. Mohli se tedy zúčastnit i Federálního mistrovství ČSSR v Karlových Varech. V tomto roce mělo přiznanou reprezentační Mezinárodní třídu M pouze 12 párů z celé republiky a z nich byly 3 původem ze Zbraslavi! Klub měl na konci roku dvanáct platících členů. Pravidelné tréninky byly v pondělí a v pátek v loděnici (T. J. SPORT Zbraslav) a v úterý a ve čtvrtek v tělocvičně T. J. SOKOL Lahovice.

1981

Počátkem března 1981 jsme provedli za pomoci pana Jiřího Kotába náborovou akci v tanečních. Vydařila se, protože na první lekci přišlo osmnáct lidí. Na konci května oznámil Pavel Dvořák, že se rozešel s Martinem Pošarem a nechce dál na Zbraslavi trénovat. V polovině června jsme si opět napastovali podlahu v loděnici. Sešel se rekordní počet „brigádníků“ – šestnáct lidí. V červenci se čtyři páry zúčastnily letního soustředění ve Zborovicích, další soustředění byla v září v Mníšku p. Brdy a v Lahovicích. Začali jsme trénovat s panem Jiřím Holušou.

1982

V únoru 1982 se pár Břetislav a Magda Dufkovi zúčastnili jako první pár družstva Středočeského kraje Mistrovství ČSR družstev v Písku, kde pomohli Středočechům vybojovat páté místo. V dubnu jsme provedli další pokus obnovit členskou základnu Klubu. Po agitaci v tanečních přišlo pět párů. V květnu se manželé Dufkovi zúčastnili Mistrovství ČSR v deseti tancích ve Strakonicích a vybojovali 11. místo. V průběhu roku se naše páry zúčastnily tanečních soustředění v Lahovicích, ve Zborovicích, v Říčanech a Mladé Boleslavi. V říjnu jsme provedli další agitaci v tanečních, ale úspěch se nedostavil a páry, co přišly na jaře, nevydržely. Oficiálním trenérem Klubu byl v tomto roce pan Holuša.

1983

Na začátku roku 1983 se zbylí členové Klubu dohodli, že nemá cenu dále platit příspěvky. Ze zbylých peněz v pokladně se proplatily cesty na soutěže. V květnu byli manželé Dufkovi nominováni do družstva Středočeského kraje na Mistrovství ČSR v Ostravě. Ve  stejném měsíci pak reprezentovali spolu s manželi Markovými český společenský tanec na Dnech československé kultury v Rathenow v NDR. V létě se páry Klubu zúčastnily tanečních soustředění ve Zborovicích a v Roudnici nad Labem, které vedl Martin Pošar. Na Mistrovství ČSR v Sokolově se manželé Dufkovi umístili na devátém místě a pouze jediný křížek jim scházel k postupu do druhého finále. V tomto roce pomáhali našemu Klubu svými trenérskými zkušenostmi pan Holuša a pan Zdeněk Landsfeld.

1984

I přes značnou snahu se nedařilo obnovit členskou základnu, takže přestože měl Klub ke konci  roku 1984 v oficiálních výkazech pět párů, byli to ve skutečnosti pouze manželé Dufkovi a začínající pár sourozenců Pokorných. Ostatní byli tanečníci z pražských klubů, kteří na Zbraslavi trénovali.

1985

V roce 1985 přišel z Mníšku do našeho Klubu nový perspektivní taneční pár – Josef Průžek a Martina Sochrová. OKS Praha-západ přestalo platit sál v Lahovicích. Manželé Dufkovi se Klubu věrně věnovali i když v létech 1985 – 1986 tančili standardní formace za taneční klub STYL Jana Pavlíka ÚKDŽ Praha (mistři ČR a 5. místo na Mistrovství světa v Berlíně).

1986

Jediný domácí taneční pár Klubu J. Průžek a M. Sochrová získal v průběhu roku 1986 pod vedením manželů Dufkových třídu C ve standardních tancích a dobře se umisťoval i v latině.

1987

Na Mistrovství ČSR v Sokolově v roce 1987 startoval kromě Martina a Ivy Pošarových ještě jeden tanečník, který základy společenského tance získával na Zbraslavi – Milan Trnka. Na Mistrovství republiky v deseti tancích ve Strakonicích vybojoval taneční pár manželů Dufkových v kombinaci standardních a latinskoamerických tanců skvělé 9. místo!

1988

V roce 1988 na Mistrovství ČSR v Sokolově po druhé mateřské přestávce opět startovali manželé Dufkovi za Zbraslav. V tomto roce získal svůj devátý a poslední titul mistra ČSR taneční pár Martin Pošar – Iva Pošarová.

1989

V roce 1989 se soutěží za Klub zúčastňoval pouze taneční pár Průžek – Sochrová (B-ST a C-LA).

1990

Následující rok taneční páry v Klubu pouze nepravidelně trénovaly a soutěží se nezúčastňovaly. S Klubem to vypadalo dost bledě.

1991

V roce 1991 přešli manželé Dufkovi do seniorské kategorie. Na Mistrovství Prahy obsadili třetí místo, na mezinárodní soutěži v Ústí nad Labem sedmé místo (umístili se nejlépe ze všech českých párů) a na Kladně čtvrté místo. Ke konci roku přivedl Pepa Průžek do Klubu nového tanečníka Romana Kočího.

1992

V březnu 1992 začal Roman tancovat s Lenkou Černou. Na podzim přibyly tři nové taneční páry, takže ke konci roku měl Klub již zase pět tanečních párů. Pro taneční pana Kotába jsme s nimi nacvičili jednoduché předtančení latinskoamerických tanců “Hříšný tanec” ve vlastnoručně ušitých fialových latinkách. Tréninkové prostory měl Klub i nadále v loděnici.

1993

V roce 1993 manželé Dufkovi na Mistrovství seniorů ČR ve Strakonicích obsadili páté místo. V květnu Roman s Lenkou vyhráli soutěž v Kutné Hoře a získali C-ST. V loděnici jsme uspořádali první klubovou soutěž – Klubový žebříček. Zúčastnilo se ho sedm párů z našeho Klubu a obecenstvo tvořili rodiče a kamarádi aktérů soutěže. Celkovým vítězem soutěže se stal Jan Makovský s Martinou Hoškovou.

1994

Začátkem roku 1994 se páry v Klubu mírně přeskupily a utvořil se nový pár Jaroslav Pudil – Lenka Černá. Udělali dobře – na jaře vyhráli soutěže v Příbrami a v Klatovech a získali třídu C-ST. V květnu se většina členů Klubu přihlásila do T. J. SOKOL Zbraslav a Klub tak získal nového zřizovatele. V prostorách sokolovny jsme ve spolupráci se Zbraslavskou Kulturní Společností uspořádali druhý ročník Klubového žebříčku. Přibližně v tu dobu jsme dostali také nápad uspořádat v sokolovně i postupovou soutěž třídy D a C. Nazvali jsme ji „O zbraslavskou loutku“, protože vítězové dostávali loutku tanečnice, kterou věnovala zbraslavská výtvarnice paní Milena Svobodová. Na této soutěži jsme také zavedli tradici soutěže v polce “Škoda lásky”. Polka již není oficiálním soutěžním tancem, ale na Zbraslavi, ve městě Jaromíra Vejvody, se bude dál její soutěžní forma udržovat živá na pravidelných soutěžích! Naše páry patřily v říjnu na soutěži k nejúspěšnějším. Pár Pudil – Černá byl druhý v D-LA, vyhrál kategorii C-ST a o několik týdnů později už získal B-ST a C-LA. Manželé Dufkovi se v seniorské kategorii na Mistrovství Rakouska Austrian Open ve Vídni probojovali do semifinále na skvělé deváté místo. Tréninky byly od května pětkrát týdně v loděnici a v sokolovně. V choreografii Magdy Dufkové jsme nacvičili  a na kulturních akcích tančili formaci “My Golden Baby” v charlestonu, quickstepu a swingu.

1995

Na lednové soutěži 1995 ve Vyškově získali Manželé Dufkovi první titul vicemistra ČR v kategorii seniorů. Na semináře si zveme jako trenéry Martina Pošara, Miloše Tancibudka a Jaromíra Bartoše. Pár Pudil – Černá se rychle zlepšoval a po vítězství v Kutné Hoře získal A-ST. Na začátku června se v družstvu Středočechů zúčastnil Mistrovství republiky ve Zlíně. V červnu jsme tentokrát už ve vlastní režii uspořádali taneční soutěž Zbraslavský žebříček. Klubu se podařilo získat sponzorské peníze. Věnovali jsme je spolu s vlastní pracovní silou zbraslavské sokolovně, kde jsme obrousili a nalakovali parket. Na nově upraveném parketu jsme pak uspořádali již druhý ročník taneční soutěže „O zbraslavskou loutku”. Stanislav Holý s Romanou Jirákovou vybojovali pro Zbraslav třetí místo v C-ST. Připravili jsme a na kulturních akcích doma i jinde tančili formaci v paso doble, na kterou si dívky ušily nové žluté šatičky. Před Vánoci jsme uspořádali v loděnici rozvernou soutěž O Velký Vánoční Pohár. Soutěžily v ní dva taneční páry – Lenka s Annou a Michal s Jardou. Dívčí pár po velkém boji zvítězil.

1996

V roce 1996 získal pár Pudil – Černá po vítězství v Benátkách nad Jizerou třetí finále a po Mistrovství Prahy mu scházelo k získání třídy M-ST jen dvacet pět bodů. Manželé Dufkovi obsadili na seniorské soutěži v Benátkách druhé místo a získali právo zúčastnit se Mistrovství světa seniorů v Mainzu. Na tomto Mistrovství se jim podařilo postoupit do čtvrtfinále – zástupce KAT Zbraslav 23. na světě! Jan Vondráček s Editou Dufkovou vyhrál v dubnu Litoměřický kalich a získal třídu C-ST. V květnu se pár Jaroslav Pudil – Lenka Černá zúčastnil Mezinárodního mistrovství Anglie v Blackpoolu a postoupil tam mezi cca 600 páry do druhého kola. Stanislav Holý s Romanou Jirákovou získali v únoru třídu B-ST a v květnu už A-ST. V červnu jsme se poprvé zúčastnili Mistrovství ČR družstev ve Zlíně jako samostatné klubové družstvo. Postoupili jsme do druhého kola a obsadili krásné jedenácté místo. V sokolovně jsme v červnu opět uspořádali taneční soutěž “Zbraslavský žebříček” a v říjnu soutěž “O zbraslavskou loutku”. Na podzim podával velmi dobré výkony Michal Hanzelka s Annou Podsedníkovou a po vítězstvích v soutěži „O zbraslavskou loutku“ a v Kroměříži získal třídu B-ST. V září manželé Dufkovi obsadili páté místo na GRAND PRIX Ústí nad Labem. Na konci roku měl Klub přes dvacet aktivních členů. Pravidelné tréninky byly pětkrát týdně v sokolovně a v loděnici.

1997

V lednu 1997 na soutěži v Říčanech obsadil pár Vondráček – Dufková druhé místo ve standardních tancích a získal třídu B. Jiří Marek jr. získal po lednové soutěži v Rakovníku třídu C-ST a krátce poté i novou partnerku. Manželé Dufkovi obhájili v únoru v Liberci již potřetí titul vicemistrů republiky ve standardních tancích seniorů. V březnu vyhráli Novohradskou číši a o týden později reprezentovali na Mistrovství světa seniorů v Braunschweigu v SRN. Pár Michal Hanzelka – Lenka Černá vyhrál v kategorii B-ST Čáslavský pohár a Krkonošský pohár, obsadil druhé místo v Rakovníku a po druhém místě na Mistrovství Prahy získal třídu A. Do klubu přišel perspektivní pár David Klement – Marta Svobodová s třídou C-ST a C-LA z pražské Lucerny. V červnu jsme uspořádali již pátý ročník stále populárnější soutěže Zbraslavský žebříček. Manželé Dufkovi vytancovali čtvrté místo v srpnu na Styrian Open ve Schladmingu a v září na mezinárodním mistrovství ČR v Ústí nad Labem. Na jaře přestal tancovat pár Stanislav Holý – Romana Jiráková, v létě se rozpadl pár Hanzelka – Černá. Po prázdninách se objevil na soutěžích nový pár Tomáš Zahradník – Petra Kuklová a během tří měsíců získal třídu C-ST. Pár Jiří Marek – Helena Poslušná získal na podzim třídu B-ST a C-LA. V polovině října jsme opět uspořádali v sokolovně taneční soutěž O zbraslavskou loutku. Ve čtyřech z pěti soutěží, ze kterých se tato soutěž skládá, byly zbraslavské páry ve finále. Před vánocemi se pak v loděnici konala speciální taneční soutěž – partneři si při ní prohodili role. Nutno říci, že dámám ohromně slušely fraky a mnozí pánové by byli  hezčí jako děvčata.

1998

V roce 1998 posílil Klub Milan Sedlář z Přerova. V Klubu nyní byly tři páry s třídou B-ST – Lenka Černá s Milanem Sedlářem, Jan Vondráček s Editou Dufkovou a Jiří Marek s Alenou Vondrákovou. Dále tu byl pár s třídou C-ST Tomáš Zahradník – Petra Kuklová a další páry v D: Jan Marek – Iva Kovaříková, Jan Košata – Adéla Makovská, Vojta Ebr – Klára Cihelková a Jan Nigoš – Kateřina Dufková. Na jaře 1998 Klub oslavil výročí 30 let od svého založení! Na Tanečním dni se sešlo mnoho členů, zavzpomínali nad fotografiemi a zatleskali současným aktivním párům. Nová krev Klubu se předvedla nejen při soutěži, ale také předtančením Mix latina „New York“. Zbraslavský žebříček vyhrál Milan Sedlář – Lenka Černá. O prázdninách se nejpilnější páry zúčastnily tanečního soustředění u Marcela Geberta a Lenky Strakošové. A všichni udělali dobře. Milan s Lenkou si po několika finálových soutěžích vytančili třídu A-ST a Tomáš s Petrou třídu B-ST. Konec roku jsme oslavili „Travesti“ soutěží.

1999

V roce 1999 si Jiří Marek našel novou partnerku Martinu Petříkovou a brzy s ní získal třídu A-ST a B-LA. Jeho bratr Jan Marek se zřejmě nechal inspirovat a s novou partnerkou Klárou Cihelkovou si také moc polepšil – během roku si vytančili B v latině a C ve standardu. Milan Sedlář s Lenkou Černou po dlouhé době přinesli do Klubu novou Mezinárodní třídu. A do Klubu plynuly další páry z tanečních či odjinud: Martin Vonka – Pavlína Častorálová, Jan Košata – Jitka Hodrová  a Vojta Ebr – Jitka Čížkovská. Na Zbraslavském žebříčku se strhl opravdu veliký boj, protože o velkou konkurenci bylo postaráno jak z ostatních klubů, tak i z vlastních řad. Přestože Milan s Lenkou uhájili první místo ve standardu i v polce z loňského roku, nemohli letos vyhrát žebříček, neboť letos oficiálně tančili za Milanův klub TS Přerov. Žebříček se tak na tento rok přestěhoval k páru Jiří Marek – Martina Petříková. O prázdninách jsme absolvovali soustředění s Marcelem Gebertem, Pavlem Dvořákem a Petrou Zradíčkovou.

2000

Od počátku roku 2000 bylo veškeré úsilí zaměřeno na dubnové mistrovství ČR družstev v Mostě. Jan Marek s Klárou vybojovali třídu B-ST a tím se definitivně nominovali. Magda s Břetislavem i Jirka s Martinou poctivě trénovali a bylo to znát i na soutěžích. Lenka s Milanem trénovali alespoň každý sám na dálku, neboť Lenka studovala již tři čtvrtě roku v zahraničí. A tak měli před mistrovstvím pouhých čtrnáct dní na to, aby se opět spolu dostali do formy. A dopadlo to výborně! 14. místo z 19 družstev ze 16 klubů znamenalo potvrzení, že jsme opět 11. nejlepší klub v republice! Těsně před létem se konal další tradiční Zbraslavský žebříček.

Bylo poznat, že na Zbraslavi již dlouhou dobu nejsou taneční, odkud každoročně proudily nové páry. Zúčastnilo se celkově jen osm párů, z toho 5 našich. Ve standardu opět zvítězil pár Milan Sedlář – Lenka Černá, v latině Jan Marek – Klára Cihelková a v polce opět Milan s Lenkou. Magda s Břetislavem zakončili aktivní taneční kariéru vítězstvím v mezinárodní soutěži seniorů v rakouském Veldenu. Lenka s Mirkem Šerákem z Mníšku o prázdninách vedli soustředění pro pražský klub Junior Dance Praha, který se do té doby specializoval jen na formace a vystoupení. Po soustředění se tak členská základna KAT rozrostla o 10 nových párů. Od té doby se rozjely pravidelné vedené tréninky pro začínající páry, na nichž standard vyučoval Mirek s Lenkou a latinu Honza Marek. A ještě že tak! Ke konci roku se totiž rozpadla celá špička Klubu. Milan Sedlář začal tancovat s Martinou Petříkovou v jiném klubu, Jiří Marek odešel taktéž jinam a Honza Marek s Klárou rovněž. Z původních členů zůstali jen Martin Vonka s Editou Dufkovou. Vše teď tedy bylo jen na vyrůstající generaci!

2001

Od ledna 2001 začaly některé začínající páry úspěšně soutěžit. Michal Vitásek s Laďkou Kysilkovou si brzy vytančili třídu C-ST. V této třídě teď tančil i Martin Vonka s Editou Dufkovou. Postupně se dobře na soutěžích zavedli i Petr Sedláček s partnerkou Sylvií a Martin Jarčík s Johanou Kaplanovou. Zbraslavský žebříček vyhrál domácí pár Martin Vonka s Editou.Tato soutěž tradičně přivádí zpět na Zbraslav i bývalé členy, kteří, ač odešli tančit do jiných klubů, na Žebříček se rádi vracejí a zajišťují mu tak vysokou úroveň. Po prázdninách jsme udělali velký nábor nových tanečníků. Ten se uskutečnil v září pod vedením Lenky Černé a Romana Kočího, kteří rozjeli nový přípravný kurs. Bývalá členka Klubu Růžena Hartmanová obnovila na Zbraslavi taneční kursy, a tak i do Klubu začaly proudit nové páry. O Vánocích nacvičily dokonce latinskou formaci „New York“ a tím nalákaly další páry.

2002

Od roku 2002 se role trenérky Klubu ujala Lenka Černá spolu se svým partnerem Mirkem Šerákem (A-ST, B-LA). Základna se postupně rozšířila na 35 aktivních členů, byť některé páry jezdily jen na neregistrované soutěže (tzv. hobby). Nejúspěšnější byli Filip Řehoř s Lenkou Láníkovou, Martin Nuc s Barborou Smutnou a Daniel Stoszek s Kristýnou Vodičkovou. Zbraslavský žebříček byl letos rozdělen na dvě části: „Rising Stars“, kde KAT reprezentovali Martin Nuc s Barborou a Martin Nigoš s Pavlínou Richterovou a „Old Stars“, kde jediným reprezentantem byl Mirek Šerák s Lenkou Černou. Ti získali 1. místo v polce, 2. místo ve standardu a 3. místo v latině. Žebříček tedy putoval do jejich rukou. Do Vánoc se v klubu ještě stihla nacvičit formace „Latina Espaňa“ v choreografii Mirka a Lenky, kterou páry předvedly na třech plesech. Těsně před Vánoci vstoupil do klubu další staronový pár – Michal Hanzelka se Zdeňkou Čejkovou, kteří přispěli svou vysokou třídou A-ST. Na vánoční besídce předali manželé Dufkovi oficiálně vedení Klubu Lence Černé.

2003

V roce 2003 posílil řady KAT Zbraslav další pár třídy A-ST, když se vrátil Roman Kočí se svojí tehdejší partnerkou Alžbětou Hýskovou. Pochopil, že domácí podmínky jsou velmi příjemné a parta starých přátel je tou nejlepší. Klub má  tři „Áčka“ a 16 párů třídy D nebo hobby. O výchovu nových členů se starala Růžena Hartmanová s Martinem Fišerem, kteří vedli „přípravku“, zatímco Mirek Šerák s Lenkou Černou pokračovali v započaté práci s pokročilejšími páry. Mezi začínajícími páry byl nejaktivnější náš ukrajinský tanečník Anton Boyko s partnerkou Markétou Holubovou. Ve třídě D aktivně soutěžil Michal Vonka s Míšou Strolenou a ve třídě A Mirek s Lenkou i Michal Hanzelka se Zdenkou Čejkovou. Velmi pozitivně se do historie Klubu zapíše iniciativa Růženky ušít pro děvčata nové latinské šaty (růžové). Opravdu se moc povedly, což potvrdily i ohlasy diváků. Mirek a Lenka Šerákovi přidali do klubové historie další „taneční manželství“. O pár týdnů později se konal tradiční Žebříček, kterého se zúčastnilo celkem 9 domácích párů rozdělených na „Rising Stars“ (začínající páry) a „Old Stars“ (páry s vyšší třídou ). V první kategorii byl nejúspěšnějším párem Michal Vonka s Míšou, kteří získali stříbrnou medaili ve standardu.V  Old Stars úspěšně reprezentovali manželé Šerákovi, když si vybojovali dvakrát stříbrnou medaili (ve standardu i v latině) a první místo v polce. Po prázdninách manželé Šerákovi získali bronz ve třídě A-ST v Příbrami. Začali jsme také s tzv. vedenými hodinami, kdy každé pondělí byla výuka standardu s Lenkou a Mirkem a každý čtvrtek latina s Honzou Markem a Janou Neradovou. Na začátku října jsme se rozhodli obnovit tradici a opět uspořádat postupovou soutěž „O zbraslavskou loutku“. Zúčastnily se tři domácí páry třídy D a tři páry v soutěži neregistrovaných. Nejlépe se dařilo Růžence Hartmanové s Vojtou Listíkem, kteří obsadili druhou příčku ve standardu D. O týden později Mirek s Lenkou přinesli do Klubu další mezinárodní třídu! Opravdu bylo co slavit. Když jsme o vánoční besídce bilancovali uplynulý rok 2003, zjistili jsme, že jsme se zúčastnili celkem 51 registrovaných a 10 neregistrovaných soutěží, na nichž jsme se 16x probojovali do finále, 8x jsme stáli na stupni vítězů a celkem jsme získali  4 zlaté medaile!

2004

V roce 2004 měl Klub 39 aktivních členů. O latinu je stále menší zájem než o standard, více se latině věnuje pouze Marek Kočí s Kamilou Struškovou a Radim Keith s Lenkou Boškovou. O Velikonocích jsme uspořádali první vlastní soustředění ve Hvozdnici. Nejlepším párem Žebříčku se stal Michal Vonka s Míšou Strolenou. Ve druhé polovině roku jsme uspořádali tradiční „Loutku“, kde ve třídě D získal 2. místo Martin Nigoš s Pavlínou Richterovou a 5. místo Bohuslav Hadáček s Terezou Horákovou. Ve třídě C 1. místo Růžena Hartmanová s Vojtou Listíkem a 2. místo Michal Vonka s Míšou Strolenou. Také jsme se rozhodli dát dohromady standardní formaci a celé poslední čtvrtletí se neslo v duchu pravidelného nácviku. Na sklonku roku jsme téměř vlastními silami ušili šestero formačních šatů a získali objednávku na celkem 7 vystoupení po novém roce, z toho 5x v Lucerně, 1x v Národním domě na Vinohradech a 1x v Jesenici. Celkem jsme v roce 2004 Klub reprezentovali 80x na registrovaných soutěžích (1x soutěž mezinárodní) a 8x na hobby soutěžích. 27x jsme se probojovali do finále, z toho bylo 18 medailí, 3 zlaté. Klub získal další novou výkonnostní třídu, když pár Vojtěch Listík – Růžena Hartmanová získal třídu C. Rok 2004 přinesl dva nové prvky – vlastní soustředění a standardní formace.

2005

KAT Zbraslav měl 35 členů ve věku od 12 do 31 let. Vedoucí Klubu, manželé Šerákovi, aktivně trénují a soutěží ve třídě M. Taneční show šesti párů ve standardních tancích s názvem „Pro Danielu“ zazářila v plesové sezóně celkem pětkrát v sále pražské Lucerny. V prosinci jsme se navíc rozhodli zúčastnit se s daným vystoupením soutěže formací ve Slaném, kde jsme získali zlatou medaili! V létě jsme uspořádali taneční soustředění v rekreačním středisku uprostřed Brdských lesů, které bylo zaměřeno kromě tance i na zvýšení tělesné kondice. V programu nechybělo posilování, aerobic, aquaerobic, plavání, jízda na kole, atd. Velkým úspěchem byla v tomto roce organizace historicky zcela prvního českého Přeboru České obce sokolské v tanečním sportu –  v rámci soutěže „O zbraslavskou loutku“. Byl určen pro páry juniorské i dospělé, a to ve třídách D, C, B a pro páry neregistrované v tanečním svazu. Celkem čtyři naši členové se stali přeborníky ve svých kategoriích. Z hlediska jednotlivců byl rok 2005 také velmi úspěšný. Celkem čtyři páry získaly v průběhu roku 2005 vyšší výkonnostní třídu ve standardních tancích: Bohuslav Hadáček –Tereza Horáková a David Růžička – Barbora Smutná třídu C a Michal Vonka a Martin Nigoš se svými partnerkami z jiných klubů získali třídu B.

2006

Celkem měl Klub 36 členů, z nichž 19 bylo registrovanými členy ČSTS. Díky zvýšenému zájmu o standardní formaci jsme vystupovali celkem 13x na prestižních plesových akcích.Taneční sezóna byla jednou z nejaktivnějších za poslední roky – čísla o účasti hovoří sama za sebe: celkem jsme Klub reprezentovali 93x na registrovaných soutěžích (1x soutěž mezinárodní) a dále asi 5x na neregistrovaných. Celkem jsme se probojovali 39x do finále. Dva páry získaly v průběhu roku 2006 třídu C ve standardních tancích. V létě jsme opět jeli na tanečně-kondiční soustředění, které se letos konalo v rekreačním středisku Orlík nad Vltavou. V druhé polovině roku došlo k význam-nému přeskupení mezi páry. Mirek Šerák začal tančit s Leonou Mačasovou, Michal Vonka s Lenkou Šerákovou, Bohouš Hadáček s Rudolfínou Knotovou, Pavel Haman s Editou Dufkovou a Radek Horáček s Katkou Sittovou. Zdá se, že všem změna prospěla. Aktivními  trenéry Klubu se opět stali manželé Dufkovi.

2007

Na začátku roku 2007 došlo k historicky důležité události – vznikl nový pododdíl Klubu, a to oddíl dětí ve věku od 5 do 9 let pod vedením Lenky Šerákové. Důvodem byl fakt, že dlouhodobě chyběl přísun nových párů do klubu (na Zbraslavi opět chyběly taneční), a toto byla příležitost, jak obnovit členskou základnu s velkým budoucím potenciálem. Celkem se utvořilo 8 nadaných dětských párů. Začátkem roku bylo v Klubu celkem 32 členů, ale pouze 14 s aktivní registrací ČSTS. Ty však vytvořily rekord v historii klubu: 120 soutěžních startů za rok, z toho 11 mezinárodních! V plesové sezóně znělo jméno KAT Zbraslav ve významných pražských sálech (Lucerna, Národní dům na Vinohradech, atd.) kde vystupovala naše standardní formace. Na jaře přibyla do klubové sbírky další Mezinárodní třída ve standardních tancích, kterou získali Jiří Marek s Pavlínou Richterovou. Ti zároveň získali i letošní Žebříček, který se konal v rámci Sokolského sportovního odpoledne. Během dne plného tance a her se představil i náš nový dětský pododdíl. Michal Vonka s Lenkou Šerákovou aktivně soutěžili ve třídě B-ST a v první čtvrtině roku získali dvě finále. Karel Havlíček s Kristínou Wáwrovou,  Roman Svatoš s Eliškou Opičkovou a Kamil Svoboda s Eliškou Cypriánovou získali třídy C-ST. Při Zbraslavské loutce proběhl opět přebor ČOS. Největší novinou roku 2007 bylo, že se k aktivnímu soutěžnímu tančení vrátil Břetislav Dufek s manžel-kou Magdou. Po sedmileté pauze začali opět pilně trénovat a v seniorské kategorii se postarali o opravdovou žeň úspěchů – z devíti zahraničních soutěží v Rakousku a Německu přivezli dvě třetí, pět druhých a dvě první místa! Pod jejich trenérským vedením zaznamenal raketový start také pár Pavel Haman – Edita Dufková. Za pouhý jeden a čtvrt roku ze začínajícího D až do třídy A.

2008

V roce 2008 měl KAT Zbraslav celkem 74 členů, z toho 31 dospělých a 43 dětí a mládeže ve věku do 18 let. I nadále jsme trénovali díky parketu Sokolovny a zbraslavské loděnice od pondělí do soboty. Našim členům jsme nabídli kromě volných tréninků i 4 vedené hodiny týdně. Páry si dle své potřeby zvaly i externí trenéry (nejčastěji P. Dvořáka, D. Nováčka). Trenéry KAT byli stále manželé Šerákovi a manželé Dufkovi.
Soutěžní sezóna našich párů překonala i loňský rekord 120 soutěží – letos jsme se totiž zúčastnili 122 soutěží, a to nejen v ČR ale i v zahraničí (díky manželům Dufkovým v seniorské kategorii)! A přitom bylo stejně jako vloni pouze 14 členů registrovaných u ČSTS. Z tohoto počtu jsme se celkem 42x probojovali do finále a celkem si odnesli 12 prvních míst!
V roce 2008 jsme oslavili 40 let od založení našeho tanečního klubu, a to na tzv. „Tanečním večeru“, kde byl ples pro všechny současné i bývalé tanečníky KAT spojen s klubovou soutěží Zbraslavský žebříček. Akce se velmi vydařila, účast byla velmi vysoká a putovní žebříček si opět odnesli Jirka Marek s Pavlínou Richterovou. Při této příležitosti byl také vydán sborník s popisem čtyřicetileté historie, s mnoha fotografiemi a informacemi z klubového života.
V létě téměř celý klub (dospělí, mládež a poprvé i děti) jel na sportovní soustředění na Blaník. Po všech stránkách se velmi vydařilo a stmelilo celý klub dohromady. Zde jsme také začali nacvičovat zbrusu novou choreografii standardních tanců pro 6 párů, kterou opět vytvořili manželé Šerákovi. Děvčata proto také ušila zcela nové taneční šaty v černobílé barvě. S dětmi jsme dopilovali vystoupení waltzu a country, s nimiž se blýskly na několika akcích během roku. Na podzim jsme zase uspořádali postupovou soutěž a zároveň Přebor ČOS „O zbraslavskou loutku“.
V tomto roce získaly celkem 4 páry třídu „B“ ve ST tancích (K. Havlíček, R. Svatoš, V. Listík, B. Hadáček), takže celková bilance aktivních párů byla následující: 1x M STT, 1x A STT, 5x B STT, 1x C STT, 1x B LAT. Děti se zatím neregistrovaly, ale pevně doufáme, že v příštím roce už první vlaštovky vylétnou!

2009

Historické rekordy a prvenství: Celkem měl taneční oddíl KAT Zbraslav historicky rekordních 96 členů!!! Způsobily to dva dětské oddíly (celkem 35 dětí) a také dva oddíly mládeže (okolo 32 lidí). Ostatní byli dospělí, ať již regulérní členové, nebo u nás zapsané páry z jiných klubů, které u nás trénovaly. Vedené hodiny probíhaly každé úterý v Loděnici pro mládež a každý pátek v sokolovně pro děti ve věku 5-10 let, vždy po dvou kurzech, pod vedením manželů Šerákových nebo Lenky samotné (děti). Ačkoliv nás letos bylo na soutěžení více než vloni (registraci mělo celkem 17 lidí oproti loňským 14), odsoutěžili jsme méně soutěží – jen 108 (vloni 122). Bylo zde hodně párů, které vůbec nevyjely na soutěž (manželé Steinbauerovi, Štěpánka Ryšavá s partnerem) a nebo se zúčastnily jen velmi málo soutěží (Kamil Svoboda, Vláďa Sláma, Jakub Mach s partnerkami). Jasným vítězem v počtu soutěží se letos stal Pavel Haman – 27 soutěží se 2 partnerkami. Letošní rok byl velmi přelomový, a to z několika hledisek. V klubu byly aktivní vysoké třídy (1xM, 3xA, 1xB, 1xC). Nikdo nezískal vyšší třídu, pouze se jednomu páru třída snížila do A (Marek-Richterová). Po 9 letech jsme se opět zúčastnili Mistrovství ČR družstev a obsadili 11. místo! Nacvičili jsme novou formaci STT „Figaro“ a ušili nové smetanovo-černé šaty. Usídlil se u nás Přebor ČOS v rámci podzimní Loutky. Máme velkou podporu u místního úřadu na Zbraslavi (3 granty v tomto roce). Máme historicky první registrovaný pár v Juniorech – Jakuba Macha s Bárou Kykalovou. A máme i historicky první profesionální pár – Miroslava Šeráka s Natálií Litvinovou. V dubnu jsme uspořádali „Taneční večer“, v jehož programu vedle plesu proběhl i Zbraslavský žebříček. Nejlepším párem se letos opět stal Jiří Marek – Pavlína Richterová. V srpnu proběhlo super soustředění na Orlíku, kde kromě tance kralovala i moderna, street-dance nebo aquaerobic. Zúčastnili se ho děti i mládež, kteří měli oddělenou výuku buď s Mirkem a Lenkou nebo s manželi Pilousovými. V říjnu proběhla tradiční Zbraslavská loutka jako přebor ČOS a v prosinci jsme se pokusili letošní rekordní rok zdokumentovat velikým focením celého klubu.

2010

V roce 2010 měl KAT Zbraslav historicky rekordních 115 členů. Z toho 35 dospělých aktivně trénovalo v Sokolovně, 24 mládežníků tančilo v Loděnici a dalších 56 dětí mělo tréninky v sokolovně nebo v tělocvičně hotelu Slavoj. Lenka Šeráková trenérsky dále rozšiřovala klub díky „detašovanému pracovišti“ v Dolních Břežanech, kde trénovalo dalších 40 dětí. Celkem se tedy dá říci, že pod křídly KAT Zbraslav tančilo celkem 155 tanečníků! Co se týká aktivního soutěžení, 23 tanečníků mělo registraci ČSTS a dohromady odsoutěžili 157 soutěží. Děti a mládež i nadále trénovali pod vedením Lenky a Míry, na latinské semináře pro mládež a dospělé jsme si pravidelně zvali Natálii Litvinovou a na standard Davida Vejchara s Veronikou Hanušovou. Velikou novinkou letošního roku, která přispěla ke zkvalitnění podmínek pro naše tancování, byl bezesporu nový parket v Sokolovně. Magistrát hl. m. Prahy přispěl velkou částí a díky tomu se podařilo zrealizovat to, po čem jsme již dlouho toužili. Také jsme se rozhodli zlepšit image našich párů na soutěžích, a to pomocí nových reprezentačních kimon KAT Zbraslav. V létě jsme uspořádali klubové soustředění v Doksech, kterého se zúčastnilo 51 tanečníků, a kde trenérsky Lence s Mírou pomáhali manželé Šrámkovi z Přerova. Na jaře proběhl Zbraslavský žebříček, na podzim tradiční Zbraslavská loutka, na níž byly překročeny všechny rekordy – v účasti párů i v návštěvnosti veřejnosti. Velikou radostí pro nás letos byly naše dětské páry, které prvně začaly soutěžit v kategorii Hobby Děti I a II a Junioři I. Páry KAT Zbraslav měly v roce 2010 následující třídy: 4xA, 1xB, 2xC, 3xD + 2 Seniorské páry. Soutěžně nejaktivnější párem roku byl pár Tomáš Koválik – Lucie Růžičková. Nejlepším Hobby párem zase Antonín Vyhňák – Kristýna Zachatová (4. v ranklistu ČSTS ze 151!). Skokanem roku se stala Štěpánka Ryšavá když z nejnižší třídy poskočila díky novému partnerovi rovnou do A.

2011

V roce 2011 měl KAT Zbraslav 102 členů na Zbraslavi a dalších 49 dětí v Dolních Břežanech, celkem tedy 151 členů. Registraci ČSTS si zaplatilo 23 tanečníků a dohromady se zúčastnili 178 soutěží, na nichž získali 11 zlatých medailí, 8 stříbrných a 8 bronzových. I nadále jsou vyučujícími trenéry Lenka a Miroslav Šerákovi, kteří spolu opět po letech začali aktivně tančit a soutěžit. Externími trenéry pro pokročilé páry byli i nadále David Vejchar s Veronikou Hanušovou. Nově od letošního roku mají pokročilé děti a mládež vedené tréninky dvakrát týdně – v loděnici a sokolovně. Stále více dětí a juniorů začíná soutěžit v Hobby kategorii. Nejaktivnějšími z nich byli Adam Klápa se Zuzanou Lebedovou, kteří se zúčastnili celkem 23 soutěží! V létě jsme opět jeli na soustředění do Doks, bylo 51 účastníků. Jelikož se na Zbraslavi po letech opět rozjely taneční pro dospělé (pod vedením manželů Šerákových), začaly do klubu přibývat i páry aktivních dospěláků, některé s velkými ambicemi soutěžit. Letošní složení výkonnostních tříd vypadalo následovně: 4xA, 1xB, 3xC, 3xD + 3 seniorské páry. Obě domácí soutěže se velmi vydařily, z podzimní Loutky se stal již tradiční Přebor ČOS. Soutěžně nejaktivnější párem roku byl Antonín Vyhňák s Kristýnou Zachatovou, kteří se zároveň stali Skokany roku (z třídy Hobby do třídy C).

2012

V tomto roce tančilo v našem tanečním klubu celkem 95 členů, z toho 50 dětí, 16 mládeže a 29 dospělých, dalších 18 hostů z jiných klubů si platilo u nás celoroční členské poplatky Sokola, protože jim vyhovovaly naše skvělé podmínky. V Dolních Břežanech pod vedením Lenky trénovalo dalších 39 dětí a mládeže, celkem tedy měl klub potenciálně 152 tanečníků. Letos mělo registraci ČSTS 26 lidí, nicméně jsme zdvojnásobili počet účastí na soutěžích na rekordních 374 účastí (dospělí 233, tři juniorské páry 95, čtyři dětské páry 46 soutěží). Celkem jsme se 93x probojovali do finále. Letos jsme se účastnili i velkého množství zahraničních soutěží, včetně WDSF. Vyučujícími trenéry nadále zůstávají Lenka a Mirek, David Vejchar s Veronikou Hanušovou pro pokročilé páry BAM STT, a opět Natalie Litvinová pro latinu. Díky tomuto trenérskému zázemí se dostavují skvělé výsledky – celkem 7 vyšších tříd ve STT! Všechny děti a mládež mají vedené hodiny již dvakrát týdně – v loděnici nebo tělocvičně ZŠ Zbraslav a v Sokolovně. Nejaktivnějším párem v juniorské kategorii se stal Lukáš Lhoták s Karolínou Klementovou (51 soutěží) a mezi dospělými Ivo Kreisl s Marií Dufkovou (62 soutěží, z toho 59 v zahraničí). Na jaře se konal tradiční Zbraslavský žebříček, na podzim postupová soutěž O zbraslavskou loutku. V létě jsme opět uspořádali super soustředění na Blaníku pro 51 účastníků. Vyučovali zde Lenka s Mírou a manželé Pilousovi. V tomto roce měl klub tyto třídy: 2xM, 2xA, 3xB, 3xC, 4xD (specialita – 3 seniorské páry). Opět jsme se letos zúčastnili MČR Družstev, kde jsme se díky výsledku 16/19 stali 9. nejlepším klubem ČR (některé kluby postavily více družstev). Lenka letos s dětmi nacvičila krásnou choreografii „Pohádkový valčík“ a ušila jim nové červené blýskavé šaty. Mimo jiné se s vystoupením blýskly v listopadu na oslavách výročí 125 let Sokola. Tradicí se staly pravidelné taneční akademie pro rodiče dětí, které se konají v prostorách Černého divadla.

2013

V roce 2013 nás pod křídly Sokola bylo celkem 81, z toho 43 dětí a mládeže. Letošní výsledky byly velmi přelomové. Hned na počátku roku udělala Lenka mezi dětmi malé změny a vytvořil se nový pár – Adam Klápa a Aneta Krásová. Ti se na jaře na Zbraslavském žebříčku stali absolutními vítězi dětské kategorie a díky dalším úspěchům na soutěžích ČSTS se do 9 měsíců od své první soutěže ve třídě D stali prvními juniorskými Béčkaři. Vítězi standardní části dospělých se na Žebříčku stal Jiří Marek s Hanou Šchulzovou, kteří o týden později povýšili svůj vztah na svazek manželský a přidali tak další klubovou svatbu! Absolutními vítězi Zbraslavského žebříčku se stali Pavel Mráz s Lucíí Růžičkovou. Lenka s Mírou se hned v březnu v Olomouci zúčastnili MČR ve standardních tancích v kategorii Senior I a stali se Vicemistry ČR! Následně je čekal boj o nominaci na mistrovství světa, který nakonec vybojovali zdárně a v říjnu na MS v Drážďenech si vytančili fantastické 15. místo z 50 párů celého světa. K tomu přidali mimo jiné i vítězství na WDSF soutěži v Košicích. O prázdninách jsme jeli s dětmi a mládeží na soustředění do rekreačního střediska Blaník, kde se tančilo ve dvou skupinách paralelně – s Mírou a Lenkou a manželi Pilousovými z Příbrami. Na podzim se konala tradiční Zbraslavská loutka, kde se zúčastnilo rekordních 183 párů. Sokolovna s nově otevřeným balkonem rezonovala celý den fanděním několika stovek diváků. Soutěže byly zároveň vyhlášeny jako Přebor České obce sokolské v tanečním sportu. V kategorii juniorů se přeborníky stali domácí Adam Klápa a Aneta Krásová, v dospělých Tomáš Koválik a Tereza Šárovcová, standardní tance tř. B vyhráli domácí Jakub Landovský s Kateřinou Růžičkovou. Vítěznou korunu zbraslavským úspěchům nasadili Lenka s Mírou, kteří vyhráli první Taneční ligu pořádanou na Zbraslavi, a to v kategorii seniorů.

2014

V roce 2014 tančilo v našem klubu celkem 78 členů, z toho 36 bylo dětí a mládeže do 18 let. Nejmladšímu členu klubu bylo 6 let (Ema Kučová), zatímco nejstaršímu tanečníkovi, stále aktivně tančícímu, bylo v únoru 70 let (Jaroslav Steinbauer)! Hlavní kategorie dospělých nám stále ubývá, naopak nám přibývá tzv. seniorská kategorie nad 30 let. Vedoucími trenéry jsou Lenka a Miroslav Šerákovi, trojnásobní finalisté MČR. Trénovali jsme v sokolovně čtyřikrát týdně, děti a mládež dvakrát týdně, a to pod vedením Lenky a Míry či dalších externích trenérů, stejných jako vloni. Klub stále využívá pronájem tělocvičny v loděnici (od SK Sport Zbraslav). Budoucí členové stále trénují pod vedením Lenky v dalších prostorách Zbraslavi či Dolních Břežan (cca dalších 80 dětí), protože kapacita našich hodin v sokolovně je již vyčerpána. Soutěžní licenci mělo celkem 34 tanečníků. Společně jsme odsoutěžili 261 soutěží, z toho 141 končilo finálovým umístěním. Celkem 33 soutěží bylo v zahraničí. V dubnu se konal Zbraslavský žebříček, z něhož si vítěznou trofej odnesl Pavel Mráz s Lucií Růžičkovou. V říjnu proběhla soutěž O zbraslavskou loutku opět jako Přebor ČOS, a již podruhé jedna z nejvyšších soutěží ČR – tzv. Taneční liga seniorské kategorie. Moc si toho vážíme, protože to zvyšuje prestiž našeho klubu. Během roku jsme v sokolovně zorganizovali celkem 4 jednodenní soustředění pro děti a mládež, v létě pak pětidenní soustředění v Adršpachu, kde vyučovali kromě Lenky a Míry paralelně druhou skupinu mládeže a dospělých manželé Pilousovi. Nejúspěšnějším párem celého našeho klubu se stal juniorský pár Adam Klápa a Aneta Krásová. Na letošních mistrovstvích obsadili 13. místo ve ST tancích, 15. místo v LAT tancích a krásné semifinálové 12. místo v kombinaci 10 tanců. Díky své účasti na dalších zahraničních soutěžích se jako historicky první naši junioři nominovali do národní reprezentace a získali možnost účasti na soustředění Sportovního centra mládeže s velkým množstvím špičkových zahraničních lektorů. Míra jel s nimi jako jejich trenér, aby načerpal informace pro ostatní děti a mládež.

2015

V klubu tančilo celkem 76 členů, z toho 34 dětí a mládeže do 18 let. Stále pokračuje trend, že kromě dětí nám přibývají páry tzv. seniorské kategorie nad 30 let. Letos nás velmi posílil nový seniorský pár – Lenka a Miloslav Mareškovi, kteří se po letech rozhodli k tanci vrátit. Jejich nadšení a píle pomohla v klubu zvýšit tréninkovou morálku. Vedoucími trenéry jsou Lenka a Miroslav Šerákovi, kterým se letos povedl jeden z nejlepších výsledků jejich kariéry – 8. místo v ikonickém Blackpoolu v konkurenci 160 párů seniorské kategorie. Magda Dufková ukončila v květnu po 3 letech taneční partnerství s Ivo Kreislem a našla si nového partnera ve Francii – Denise Bourgeois. Začali trénovat napůl v Praze a napůl v Lyonu a výsledky na sebe dlouho nenechaly čekat! Již v říjnu se zúčastnili prvních závodů jako reprezentanti Francie.
Tréninky jsme i nadále měli v sokolovně pětkrát týdně, děti a mládež třikrát týdně, a to pod vedením Lenky a Míry či dalších externích trenérů: Davida Vejchara s Veronikou Hanušovou, Martina Houšky s Andreou Třeštíkovou a Jana Liškaře. Latinu zde vedli Natalia Litvinová, v druhém pololetí nově Lukáš Bartůněk s Kateřinou Hrstkovou. Stále náš klub využívá pronájem v tělocvičně SK Sport Zbraslav a tělocvičně Základní školy Zbraslav. Malých tanečníků v „externí přípravce“ pod vedením Lenky je cca 100. Celkem 39 tanečníků mělo soutěžní licenci a společně jsme odsoutěžili rekordních 477 soutěží! Nejúspěšnějším párem s účastí na MČR byli Adam Klápa s Anetou Krásovou. Další juniorský pár, Josef Kuča a Daniela Šeráková, získal nejvyšší možnou juniorskou třídu B. Letošním vítězem Zbraslavského žebříčku v kategorii dospělí se stal Pavel Mráz s Lucií Růžičkovou a v juniorské kategorii Adam Klápa s Anetou Krásovou. V září jsme se zúčastnili MČR družstev ve složení Šerák – Šeráková, Haman – Rusová, Vyhňák – Brandejsová, Mráz – Růžičková a při výsledku 14/17 jsme se stali 10. nejlepším klubem v ČR. V říjnu se konala celostátní postupová soutěž „O zbraslavskou loutku“, která byla opět Přeborem ČOS. Během roku jsme v sokolovně zorganizovali celkem 4 jednodenní soustředění pro děti a mládež, v létě pak pětidenní soustředění v Adršpachu, kde vyučovali Lenka s Mírou a manželé Pilousovi.

2016

V tomto roce měl klub celkem 82 členů, z toho 39 dětí a mládeže do 18 let. Trénovali jsme v sokolovně až pětkrát týdně, děti a mládež třikrát týdně, a to pod vedením Lenky a Míry či dalších externích špičkových trenérů. Nově od září vedl latinu Marek Hrstka. V tréninkovém plánu jsme měli vedené skupinové hodiny, individuální lekce s externími trenéry, volné tréninky, kondiční přípravu, practice (simulace soutěží) a nově i plavání v Dolních Břežanech (bazén 25 m). Klub využívá pronájem v tělocvičně SK Sport Zbraslav pro tréninky a v tělocvičně ZŠ Zbraslav pro kondiční přípravu. Lenka stále vede „přípravku dětí“ v dalších prostorách na Zbraslavi či v Dolních Břežanech. 34 tanečníků mělo soutěžní licenci a společně jsme odsoutěžili 354 soutěží! Nejúspěšnějším párem byl Josef Kuča s Danielou Šerákovou, kteří se na MČR ve standardních tancích umístili na krásném 9. místě a na MČR v 10 tancích obsadili 11. místo v kategorii Junior I. Je to dosud nejlepší juniorský výsledek našeho klubu. Další junioři Matyáš Hošek s Míšou Klementovou získali nejvyšší výkonnostní třídu ve STT i LAT a stali se klubovým skokanem roku. V dubnu se konal „Zbraslavský žebříček“ s celkovou účastí 55 párů. Absolutní vítězové byli hned dva: v mladší kategorii juniorů Josef Kuča s Danielou Šerákovou a v kategorii dospělých Lukáš Lhoták s Veronikou Krejčí. Zajímavostí je, že Lukáš s Veronikou jsou prvními z dětí vychovaných v KAT Zbraslav, které už byly schopné v celkové kombinaci STT/LAT/Polka porazit dospěláky! V létě se konalo tradiční letní soustředění, tentokrát v Radvanicích, kde vyučovali Lenka s Mírou a manželé Pilousovi. Historickým okamžikem se stala naše zcela první účast juniorského družstva na MČR družstev ve standardních tancích v září v Brně, a to ve složení Kuča – Šeráková, Hošek – Klementová, Hájek – Kášová, Šmakal – Trefná. Stali jsme se tak 12. nejlepším juniorským klubem v ČR!

2017

V roce 2017 nás pod křídly Sokola bylo evidováno celkem 61, což je sice nejméně za poslední roky, ale dalších cca 80 dětí tančí pod vedením Lenky v ZŠ Zbraslav nebo v ZŠ Dolní Břežany. Magda Dufková a Denis Bourgeois reprezentují Klub nejen ve Francii (7. místo na Mistrovství Francie), ale i v ČR, kde vyhráli Mistrovství Čech ve své seniorské kategorii. Na jaře jsme se po několika letech rozhodli změnit trenéry pro semináře standardu dospělých párů BAM a zvolili si Jana Liškaře. Nadále spolupracujeme na individuální bázi také s Martinem Houškou a Andreou Třeštikovou. Ti se v průběhu roku stali hlavními trenéry juniorů. Trenérský tým od podzimu doplnila Martina Pišťáčková poté, co manželé Litvinovi odjeli pracovat do zahraničí. Díky tomuto špičkovému týmu se všechny páry začaly extrémně zlepšovat. Zejména dětské a juniorské páry sbíraly velmi cenné trofeje a nejvyšší dosažitelné třídy svých kategorií. Jmenovitě Josef Kuča s Danielou Šerákovou se stali prvními juniorskými Áčkaři ve standardních tancích a jejich mladší sourozenci Martin Šerák s Emou Kučovou zase nejmladšími klubovými Céčkaři v kategorii Děti II. Na jaře došlo mezi dospělými páry ke změně a vytvořil se pár Jan Karafiát-Veronika Rusová a Pavel Haman-Irena Kůstková. Na zbraslavském žebříčku se vítězi stali Josef s Danielkou mezi juniory a Antonín Vyhňák s Janou Brandejsovou mezi dospělými. Historicky poprvé se zde konala i soutěž tzv. „Synchro dance“, kde soutěžila dvě děvčata vedle sebe v latinsko-amerických tancích. Po skončení soutěže následovala tančírna a přespání v Sokolovně. S dětmi jsme vystupovali na Dětském dni s choreografií Rebelové. Během léta proběhla v sokolovně dvě příměstská soustředění zvlášť pro děti (pod vedením Lenky, Míry a Natálie) a pro dospělé pod vedením Martina a Andrejky. Nově nás zde obohatil Martin Kolda svými pohybovkami a jazzově-baletní průpravou. Oldřich Vlček velmi přispěl k propagaci Klubu díky novému webu a facebookové stránce Klubu. Od září se díky tomu hodně zvýšil počet dětí v přípravce a přibyli hlavně i tolik žádaní kluci! V listopadu se konalo v Brně MČR družstev, kde jsme historicky poprvé jeli se třemi družstvy – dvěma standardními (junioři: Kuča-Šeráková, Hošek-Klementová, Hájek-Kášová, Šmakal-Fílová a dospělí: Šerák-Šeráková, Mareška-Marešková, Karafiát-Rusová, Mráz-Růžičková) a poprvé jsme postavili i družstvo latinské díky juniorům! Díky dotacím z MŠMT na podporu talentované mládeže jsme nechali vyrobit nové klubové soupravy, které plánujeme i pro zbytek Klubu. O Vánocích se opět konala Vánoční akademie, kde v rámci klubového večírku proběhla staronová a velmi povedená soutěž párů v opačném garde.

2018

V roce 2018 tančilo v našem oddíle celkem 81 členů, z toho bylo 39 dětí a mládeže do 18 let, ale třeba i 7 tanečníků nad 60 let. Dalších cca 70 dětí jakožto budoucí členové trénovalo pod vedením Lenky v externích prostorách Zbraslavi či Dolních Břežan. Trenérský tým tvořili na standard Martin Houška, Andrea Třeštiková, Jan Liškař a Lenka a Míra Šerákovi.  Na latinu zase Mistři ČR Marek Hrstka a Albina Zaytsev. Je jasné, že výsledky na sebe nemohly nechat dlouho čekat. Dva seniorské páry (manželé Mareškovi a manželé Šerákovi) se na MČR umístily ve finále MČR a naše seniorská tanečnice Marie Dufková dokonce na 7.místě Mistrovství Francie. Ale i junioři nezaostali. Většina z nich v loňském roce získala druhou nejvyšší třídu. Na MČR se nejlépe umístil pár Kuča-Šeráková, a to na 7.místě. Následně se jim podařilo dostat do národního repre týmu a díky nim bylo zřízeno v našem klubu tzv „Středisko talentované mládeže“. V tréninkovém plánu byly vedené skupinové hodiny, individuální lekce, volné tréninky, kondiční příprava, practise a pro některé i kondiční plavání v Dolních Břežanech (bazén 25m).  V květnu jsme uspořádali pohárovou soutěž „Zbraslavský žebříček“, kde jsme zároveň oslavili 50.výročí od založení našeho klubu a propojili s večerní tančírnou a fotovýstavou. Během června jsme nacvičili zbrusu novou formaci v choreografii valčíku Jana Liškaře, kterou jsme následně předvedli v O2 Aréně na Sokol Gala před zraky 10.000 sokolských sportovců. V létě jsme uspořádali tradiční 6-denní soustředění v Adršpachu, poprvé s trenéry Houška a Třeštiková. V říjnu následovala celostátní soutěž „O zbraslavskou loutku“, která byla opět Přeborem ČOS. Na konci každého pololetí jsme udělali pro rodiče Taneční akademii, během roku jsme měli vystoupení – v červnu na Dětském dni, v září na Sportovním dni a na dalších plesech zbraslavských organizací. Klub žil bohatým životem i mimo parket – v zimě klubové běžky, v létě voda v rozsahu cca 15 lodí a velká grilovačka u Marešků. Všechny akce se staly následně tradicí.

2019

Klub měl celkem 82 členů, z toho bylo 35 dětí a mládeže do 18 let a celkem 5 tanečníků nad 60 let. Dalších cca 80 dětí trénovalo pod vedením Lenky v externích prostorách Zbraslavi či Dolních Břežan. Trenérský tým standardu zůstal nezměněn, na latinu letos nově nahradila předchozí trenéry mistryně ČR Romana Motlová. Lenka Šeráková se stala jednatelkou Sokola Zbraslav. Dva seniorské páry (manželé Mareškovi a pár Bayerle-Šnajderová) se na MČR staly vicemistry ČR a pár Kuča-Šeráková v kategorii mládež skončil v semifinále MČR. Všechny tyto páry se staly členy národního repre týmu a díky mládežnickému páru pokračovalo v našem klubu tzv. „Středisko talentované mládeže“. Na MČR družstev jsme postavili celkem dvě družstva – mládež do 21 let a dospělí. Obě družstva skončila v semifinále. Krátce po MČR se rozešel pár Kuča-Šeráková a vnikly dva nové páry. Pár Kuča-Zikešová se stali mistry ČR ve figurálním valčíku. V květnu jsme uspořádali pohárovou soutěž „Zbraslavský žebříček“, kde absolutním vítězem byl mládežnický pár Hošek – Moravová. V létě jsme uspořádali tradiční 6-denní soustředění v Adršpachu pro děti i dospělé. Během léta byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce Sokolovny Zbraslav, kdy se z bývalého kina začal stavět nový taneční sál, velký sen celého našeho klubu! Manželé Mareškovi se na podzim zúčastnili Mistrovství světa v Kanadském Torontu a skončili na skvělém 16.místě! Díky rekonstrukci Sokolovny jsme na podzim zrušili konání celostátní soutěže „O zbraslavskou loutku“. Na konci každého pololetí jsme udělali pro rodiče Taneční akademii, během roku jsme měli vystoupení na Dětském dni, na Sportovním dni a na dalších plesech zbraslavských organizací. I nadále pokračovaly pravidelné akce mimo parket – klubové běžky, voda v rozsahu cca 15 lodí a velká grilovačka u Marešků.

2020

Tento rok se stal obrovským milníkem celého našeho klubu, a to po mnoha stránkách.            Zaprvé se členská základna zdvojnásobila na neuvěřitelných 161 členů! Od počátku roku pokračovala rekonstrukce Sokolovny plná komplikací, kterou koordinovala Lenka z pozice jednatelky Sokola. V únoru na MČR ve standardu klub reprezentovaly 3 páry – v mládeži Kuča-Šeráková (9.místo) a Hošek-Moravová, v juniorech I Šerák-Kučová (13.místo). Na jaře se v České republice objevil koronavirus, který s vyhlášením nouzového stavu na dva měsíce uzavřel všechna sportoviště, ale naštěstí stavbu nezastavil, pouze zpomalil. V červnu byl nový společenský sál Sokolovny Zbraslav nakonec zkolaudován a nazván příhodně PARKET. Sál byl od počátku určen ke všem aktivitám našeho tanečního klubu a dalších nových oddílů Sokola. Během léta byl sál kompletně zařízen, aniž by se Sokol dramaticky zadlužil. Lenka zajistila finance na téměř celou rekonstrukci (27 mil. Kč) z dotací a na jeho vybavení od sponzorů – Kámen Zbraslav a ÚJP. Během léta proběhla v Parketu dvě příměstská soustředění pro děti s Lenkou, Lukášem Belo, Pepou Kučou a Romanou Motlovou. Mládež a dospělí měli soustředění v Košeticích (STT s Martinem a Andrejkou) a ve Hvozdnici (s Romanou). Slavnostní otevření Parketu bylo kvůli Covidu odloženo až na září, kdy se pro cca 60 pozvaných hostů konal večerní program plný tanečních vystoupení. Hned druhý den proběhl Den otevřených dveří Sokola, kde byl taktéž program plný vystoupení a reportáž přijela natočit i ČT! V jeho rámci proběhl i velmi úspěšný nábor dětí, ale i dospělých. Otevřeli jsme nový oddíl taneční přípravky (4-6 let) s Lenkou Šerákovou a večerní kurz Solo Ladies Latino s Lenkou Peške. Bohužel záhy přišla další vlna pandemie, která téměř do konce roku opět uzavřela všechna sportoviště. Klub zareagoval přesunem lekcí do online prostředí. Obě letošní taneční soutěže byly zrušené. Ke konci roku jsme si všichni moc přáli, aby tento zlý sen brzy skončil.

2021

Zlý sen bohužel pokračoval… Od ledna do dubna byla všechna sportoviště kvůli pandemii uzavřená. My jsme se však nevzdali, tančili online, dávali si nejrůznější výzvy na posílení fyzické kondice, běhali jsme, posilovali… Děti a mládež měli lekce online, aby zůstali motivovaní a v kontaktu se svými trenéry. A dokonce jsme dětem připravili dvě online soutěže s hvězdnou porotou! To vše způsobilo, že se v květnu téměř všechny děti vrátily na Parket a mohli jsme společně navazovat na rozdělanou práci. Ukázalo se, že vybudovaná láska k tanci pomohla překonat nejtěžší období našeho klubu… V červnu jsme nakonec alespoň pro děti uspořádali Zbraslavský žebříček, kde soutěžily i sólo děti a mezi páry nakonec zvítězil Ondřej Kubík a Klárka Černá (10 let). O prázdninách jsme opět uspořádali několik soustředění, pro děti příměstsky v Parketu a pro dospělé v Sokolovně Neveklov. V srpnu se manželé Mareškovi zúčastnili Mistrovství světa 10 tanců v Portugalsku a skončili na skvělém 8. místě v semifinále. Všechna MČR byla letos přesunuta na podzim. V seniorech II se Miloš s Lenkou Mareškovi stali Mistry ČR v 10 tancích, Mistry ČR ve standardu a Vicemistry ČR v latině. V seniorech I jsme měli ve standardu 2 zástupce ve finále: 2. místo obsadil pár Bayerle-Šnajderová a 4. místo pár Belo-Šeráková. V kategorii Mládež se poprvé taneční pár KAT Zbraslav probojoval až do finále: nakonec 6. místo získal pár Kuča-Šeráková. Ačkoliv pandemie opět začala sílit, ještě jsme stihli účast MČR družstev, tentokrát jen jako seniorské družstvo. A byl z toho nakonec titul Mistrů ČR! Díky úspěšnému náboru v září bylo v tomto roce v našem klubu celkem 204 členů, což je dosavadní rekord! Byl to tedy nakonec velmi úspěšný rok! 😉