Podmínky pro sportování od 1.9.2021

Dle aktuálně platných opatření a nařízení vlády platí pro sportovce následující podmínky:
(kompletní znění od ČOS najdete zde)

Od 1. 9. 2021 platí pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek rychlého antigenního testu má pouze pro účely těchto aktivit platnost 7 dní.

V současné době je organizovaná příprava amatérských sportovců POVOLENA bez omezení počtu osob za podmínek, že:

a) subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy,
b) účastník sportovní přípravy (s výjimkou dětí do 6 let věku), před zahájením sportovní přípravy: prokáže, že splňuje níže uvedená opatření,
c) subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a účastníku, který nesplní podmínky nebo kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,
d) Účastník sportovní přípravy není povinen používat v době sportovní přípravy ochranu dýchacích cest.

Pravidla prokazování:

  • ANTIGENNÍ TEST Od 1. 9. 2021 platí pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek rychlého antigenního testu má pouze pro účely těchto aktivit platnost 7 dní. Je možné na místě udělat i samotest (nikoliv doma!), který si můžete koupit na recepci (80 Kč) nebo přinést svůj vlastní. Výsledek vám však platí pouze pro účely tréninku v Sokole, zatímco potvrzení z odběrového místa (1xtýdně zdarma) využijete i jinde.
  • PCR TESTY PROKAZUJÍ SE POTVRZENÍM o testu, který proběhl maximálně před 7 dny
  • NEMOC SE PROKAZUJE POTVRZENÍM O PRODĚLANÉ NEMOCI 180 dnů od potvrzené pozitivity

Děti po dobu testování ve školském zařízení mohou donést Čestné prohlášení vyplněné zákonným zástupcem.

Sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže jsou povolena bez omezení počtu osob za podmínek, že:

  • sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a – s výjimkou dětí do 6 let věku – splňují níže uvedená opatření,
  • organizátorovi sportovního utkání se nařizuje u uvedených osob před zahájením účasti na utkání splnění podmínek kontrolovat a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění níže uvedených opatření prokázat

Více zde: https://www.sokol-zbraslav.cz/news/opatreni-platna-pro-sport-od-1-9-2021/